Zapytanie ofertowe świadczenia usług w zakresie  prowadzenia  Gminnego Dnia Dziecka, przygotowanie atrakcji dla dzieci (gry, zabawy, namioty animacji, warsztaty tematyczne, itp.) w dn. 6 czerwca 2020 r.- plener.

    Miejsce i termin składania ofert:

·         Miejsce składania ofert:

a) siedziba Centrum Kultury w Chojnie, plac Konstytucji 3 Maja , 74-500 Chojna

b) za pośrednictwem e-maila: ckchojna@gmail.com

·         Termin składania ofert upływa: 21 marca 2020 roku o godz. 10.00.

·         Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nastąpi 29 marca 2020 r. na stronie www.ckchojna.pl

·         Wyłoniony podmiot zostanie powiadomiony indywidualnie.