Zajęcia teatralne prowadzone będą w dwóch grupach zróżnicowanych ze względu na wiek i poziom zaawansowania. Uczestnicy zajęć pracować będą m.in. nad emisją głosu dykcją, plastyką ruchu interpretacją tekstu.

Każda grupa przygotuje spektakl teatralny, który zaprezentuje przed publicznością. W pracowni działać będą trzy sekcje doskonalące podstawy reżyserii, scenografii i aktorstwa.

 

Dodatkowo w grupie dziecięcej planowane są zabawy ruchowo-taneczne doskonalące umiejętność pracy w grupie, wyrabianie wrażliwości na sztukę oraz kształcenie twórczej wyobraźni.

Grupa dziecięca ( do 12 lat)

Grupa młodzieżowa ( pow. 13 lat)

Instruktor: Barbara Andrzejczyk