Festiwal pn.: FESTIWAL ŚWIĘTO ZUPY – POLSKO – NIEMIECKIE WIELKIE GOTOWANIE w Chojnie ma charakter plenerowej impreza kulinarnej z elementami występów zespołów folklorystycznych i ekspozycjami wyrobów ludowych oraz rękodzielniczych.

Projekt ma na celu wsparcie bogatego programu Festiwalu Zupy o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla transgranicznej społeczności lokalnej. W ramach projektu nastąpi poprawa wzajemnego porozumienia partnerskiego i będzie podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Planowane działania wzmocnią regionalną identyfikację i przyczynią się do poznania i zbliżenia mieszkańców pogranicza.

W ramach projektu planuje się zapewnić szereg atrakcji kulturalnych, które przyczynią się min. do wzrostu integracji mieszkańców, do wzrostu świadomości społeczności terenów przygranicznych o zdrowym stylu życia. Podczas festiwalu zarówno niemieccy jak i polscy uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zaprezentowania swoich regionalnych wyrobów, tradycji i nawiązania transgranicznych kontaktów. Uczestnikami międzynarodowych spotkań będą nie tylko kucharze ale również całe ich rodziny co będzie miało wpływ na poszerzenie oferty dla całego przedsięwzięcia poprzez dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci. Polskie i niemiecki rodziny będą miały okazję do wspólnego spędzenia czasu, poznania terenu Gminy Chojna. Wspólnie zorganizują i zrealizują program kulturalny festiwalu w którym będą brać udział wszyscy członkowie rodzin. Projekt ten zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy partnera zagranicznego.

Do roli partnera będzie należała pomoc merytoryczna przy organizacji festiwalu, transport uczestników na miejsce spotkania oraz uczestnictwo w programie festiwalu. Ponadto Partner zadba o promocje projektu po stronie niemieckiej poprzez umieszczenie informacji o organizowanych zawodach na stronach internetowych, lokalnej prasie oraz na lokalnej tablicy ogłoszeń.

Celem przeprowadzenia ŚWIĘTO ZUPY – POLSKO – NIEMIECKIE WIELKIE GOTOWANIE jest integracja przedstawicieli obu partnerskich krajów zaangażowanych w ochronę zdrowia i pasjonatów spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Bezpośrednie kontakty i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz zdrowego odżywiania i aktywnego życia pozwoli na efektywniejsze podniesienie świadomości w tych dziedzinach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

1 komentarz do “ŚWIĘTO ZUPY – POLSKO – NIEMIECKIE WIELKIE GOTOWANIE”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *