W dniach 04.11-30.11.2019 r. zaplanowano realizację projektu pn.: „Ślady, miejsca, dźwięki – chojeńskie obchody Święta Niepodległości” w ramach programu Niepodległa.
Zapraszamy na szereg imprez, które będą odbywały się w ramach projektu pn. ”Ślady, miejsca dźwięk i- chojeńskie obchody Święta Niepodległości”. Będzie to okazja do wspólnego świętowania. W projekcie przewidziano wystawę, spotkanie z historykami, Przegląd Pieśni Patriotycznych oraz uroczystą wieczornicę. Będzie to czas głębokich refleksji, uczuć oraz poznawania ważnych dla każdego Polaka wartości. Celem projektu jest uczczenie Święta Niepodległości w ramach programu „Niepodległa”, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej, przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodego pokolenia, wdrażanie dzieci, młodzieży, dorosłych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas uroczystości państwowych oraz integracja społeczności lokalnej. Przegląd Pieśni Patriotycznych będzie okazją do przypomnienia i dostarczenia patriotycznych wzruszeń słuchaczom i wykonawcom. Punktem kulminacyjnym jest Wieczornica Patriotyczna . W programie wystąpienia okolicznościowe, innowacyjna część artystyczna przepełniona światłem, dźwiękami, obrazami oraz plenerowe widowisko wraz z pokazem ognia w blasku biało-czerwonych cieni. Organizatorami są Centrum Kultury w Chojnie i Urząd Miejski w Chojnie. Wszystkie imprezy są otwarte. Wstęp wolny!
Cele projektu:
– uczczenie Święta Niepodległości
– uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej
– wychowanie w duchu patriotyzmu
– wdrażanie dzieci, młodzieży, dorosłych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym :
– przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych
– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia
– kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas uroczystości państwowych i lokalnych
– integracja społeczności lokalnej.
Projekt przewiduje spotkania z historykami, Przegląd Pieśni Patriotycznych oraz wieczornicę z okazji Święta Niepodległości.
 
Już dzisiaj w imieniu Biura Programu „Niepodległa” zapraszam Państwa do wzięcia udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” 11 listopada 2019 roku, o godzinie 12.00 – zaśpiewajmy razem!
 
Szczegóły akcji znajdą Państwo pod poniższym linkiem, na oficjalnej stronie internetowej obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odbudowy polskiej państwowości – https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2019-dolacz-do-akcji/
 
 
Biuro Programu „Niepodległa” jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA.
Centrum Kultury w Chojnie i Urząd Miejski w Chojnie