Strona główna » Wydarzenia » Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski

Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski

Powiatowy Konkurs Recytatorski w Gryfinie

Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski odbył się w Gryfińskim Domu Kultury w Pałacyku pod Lwami
23 marca 2024 roku.

W przeglądzie udział wzięło 21 uczestników. Jury w składzie :
– Ewa Sobczak – aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie,
– Barbara Anders – nauczycielka języka polskiego i teatru, 
– Monika Frankowicz – nauczycielka języka polskiego i sztuki w niemieckiej szkole w Wallmow,

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały Nathaniela Żaczka z grupy teatralnej w Centrum Kultury w Chojnie. Kaja Ignar także działająca w grupie teatralnej w CK otrzymała wyróżnienie 1 stopnia.

Do przeglądu wojewódzkiego przeszły także:
Maria Madejczyk i Aleksandra Koster.

Jury wyróżniło wyróżnieniem 1 stopnia obok Kai także Michała Urbańskiego, Zuzannę Klonowską.

Wyróżnienia zwykłe otrzymali:
– Kacper Stempka,
– Pola Patyk,
– Lena Wróbel,
– Sara Krynicka,
– Alicja Lis,
– Stanisława Tobucka,
– Lena Sawicka.

Po zakończonym konkursie recytatorzy i recytatorki mogły skonsultować
swoją prezentację z członkiniami jury.

Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie, oraz Gryfiński Dom Kultury.
Organizatorem MKR powiatowego był Gryfiński Dom Kultury.