W dn. 24-25 września w Krzymowie odbywał się projekt pn. Polsko-Niemieckie tradycje Święta Chleba. Celem projektu było zachowanie i przekazanie tradycji związanych ze Świętem Chleba oraz obrzędów żniwnych poprzez wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i ochrona dziedzictwa kultury ludowej. W programie szereg działań integracyjno-edukacyjnych.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” .