pnckis

W ramach pogłębienia i wzmocnienia Polsko-niemieckiej współpracy powstało w Krajniku Górnym Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań, należące do „Transgranicznej sieci Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań. Projekt pn. „Transgraniczna Sieć Niemiecko – Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FORMULARZ WYNAJMU SAL

W 2008 roku powstała koncepcja ubiegania się wspólnie o środki pomocowe w ramach Programu INTERREG IV A, poprzez złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie dla gmin: Chojna, Landhof Arche Groß Pinnow i Landhof Liepe.

Do wniosku przystąpił jeszcze jeden partner, którym jest Gmina Dębno i ostatecznie projekt nosi nazwę: „Transgraniczna Sieć Niemiecko – Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska)”. Celem działań projektowych jest stworzenie, w miejsce obecnie istniejącej jednej placówki Landhof Arche, sieci czterech transgranicznych Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań łączących ze sobą cztery regiony. W ten sposób powstała nie tylko sieć partnerska, ale równocześnie, poprzez nowe treści projektów, wzrośnie zainteresowanie nowych grup docelowych.

Głównym celem funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym jest:
• stworzenie całorocznej bazy noclegowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów,
• regularne przeprowadzanie szkoleń i kursów w dziedzinach pedagogiki
i rzemiosła oraz stworzenie profesjonalnych ofert kształceniowych,
• organizacja polsko-niemieckich seminariów, szkoleń i praktyk dla młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów,
• możliwość dokształcania, wymiany doświadczeń zawodowych i przeprowadzania konferencji transgranicznych dla grup osób z Polski i Niemiec.

Placówka stanie się międzynarodowym miejscem spotkań i wymiany transgranicznej i wielopokoleniowej. Będą organizowane imprezy artystyczno-kulturalne, warsztaty i plenery dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pełno- i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Grupami docelowymi tego projektu są grupy dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy, seniorzy i dorośli, przedstawiciele urzędów administracyjnych i samorządowych, stowarzyszenia, pracownicy pomocy społecznej, rodziny z obu stron Odry. Dzięki przebudowie byłej szkoły, powstała w Krajniku Górnym nowoczesna Placówka Kształcenia i Spotkań wyposażona w 34 miejsca noclegowe, kuchnię, jadalnie, salę konferencyjną, pracownię muzyczną, plastyczną oraz salę terapii.

Planując tę budowę zwrócono również uwagę na szczególne wymogi naszych grup docelowych. Z tego względu na parterze powstał jeden pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów. Powstały również pomieszczenia do zajęć kreatywnych, kuchni, jadalni i sali konferencyjnej na parterze, aby w ten sposób umożliwić tej grupie ludzi bezbarierowe korzystanie z naszych ofert i projektów. Niniejszy projekt jest jednym z elementów długofalowej i wieloletniej strategii rozwoju terenów przygranicznych Gminy Chojna, polegającej na ożywieniu turystycznym i kulturalnym regionu.

Pomimo wspólnych grup docelowych, a być może właśnie dlatego, zostaną podkreślone i wyróżnione mocne strony lokalizacji każdej z poszczególnych placówek.

Według motta: „Swoje mocne strony trzeba umacniać a synergię wykorzystywać”, lokalizacja poszczególnych placówek nadaje się w sposób szczególny na realizację następujących treści programowych.

Zaplanowane jest również wspólna realizacja przez wszystkie placówki projektów. Już na dzień dzisiejszy planowane są dwa konkretne projekty: „Warsztaty filmowe przeciw ksenofobii i ekstremizmowi” oraz „Ochrona środowiska na żywo”.

W koncepcji powyższych projektów planowany jest 15-dniowy czas realizacji. Przy czym młodzież przebywać będzie przez 5 dni w każdej z „Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań”.

Pragniemy również aby dorośli zadomowili się w naszym wspólnym przedsięwzięciu. W tym celu oprócz planowanych imprez opracowane zostały między innymi projekty: „Gotowanie w innych krajach- projekt dokształcający” oraz „Odkrywanie na nowo dawnych sztuk rzemiosła”.

Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań służyć ma długotrwałemu rozwojowy i pogłębianiu wzajemnych dobrosąsiedzkich stosunków i międzynarodowego porozumienia. Łączenie wspólnych działań w poszczególnych placówkach tej sieci sprawi, że istniejące jeszcze uprzedzenia będą ustępować nie tylko w głowach włączonych w realizację pracowników, ale również w głowach mieszkańców naszych regionów.

Pozostałe placówki:

Gmina Dębno: 

Landhof Arche: 

Landhof Liepe: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *