Centrum Kultury w Chojnie to placówka kulturalna, której podstawowym celem działania jest umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnienie kultury na rzecz mieszkańców i promocja dziedzictwa kulturowego gminy.

 Idea, która przyświeca pracownikom i instruktorom to:

 „Przez sztukę kształtuj siebie i swoje otoczenie”

Zajmujemy się animacją kultury w naszym środowisku i realizujemy projekty międzynarodowe.

Każde dziecko ma talent.

Poprzez działania artystyczne i edukacyjne uczymy dzieci i młodzież kreatywności i asertywności, pokonywania stresu i odpowiedzialności, samodzielności, ale i współdziałania w grupie. Młodzi ludzie uczestnicząc w proponowanych przez nas zajęciach, odkrywają i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają też swoją wrażliwość, ciekawość świata i talenty.

 Dorosłym zaś pomagamy w realizacji marzeń.

 Uczestnicząc w naszych projektach macie Państwo szansę:

  • przekonania się do wielu działań artystycznych w każdym wieku,
  • rozwinięcia pasji,
  • na doskonalenie swojego artystycznego warsztatu,
  • kreatywnie spędzić swój wolny czas,
  • być szczęśliwymi, zadowolonymi i spełnionymi.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, fotograficzne, modelarskie, gitarowe, rekreacyjne oraz perkusyjne.

BUDYNEK POSIADA ZABEZPIECZONĄ SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ WIFI  CK_Chojna