Teatralna Grupa Seniorów
,, Fajne Babki"

W Centrum Kultury w Chojnie powstała grupa teatralna seniorów, do której serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące tworzyć własne programy artystyczne i scenariusze teatralne.
Każdy, kto chce realizować swoje pasje artystyczne albo po prostu przyjemnie i aktywnie spędzić wolny czas w gronie swoich rówieśników może wstąpić do naszej grupy.
W trakcie zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami sztuki interpretacji tekstu literackiego, wymowy scenicznej, dykcji, emisji głosu, poruszania się na scenie, sztuki improwizacji scenicznej i tworzenia autorskich programów artystycznych i teatralnych.

Grupa współtworzy program Centrum Kultury w Chojnie pod kątem ludzi starszych i pracuje nad repertuarem głównie dla seniorów – ale nie tylko. 

Uczestnikiem zajęć może być każdy bez względu na doświadczenie i tzw. umiejętności sceniczne. Głównym celem grupy jest bowiem oprócz twórczości artystycznej – integrowanie środowiska osób starszych oraz inspirowanie innych seniorów do aktywnego i zaangażowanego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Chojnie.

Zapisy przyjmuje Helena Hołuń, tel: 691 516 826

Zajęcia prowadzi: Janusz Janiszewski

Magister filologii polskiej, aktor, reżyser, scenarzysta, pedagog i animator kultury. Od wielu lat animuje amatorskie grupy teatralne dla młodzieży, osób dorosłych. Były aktor Teatru Kana w Szczecinie, autor scenariuszy i reżyser spektakli Teatru Uhuru, laureata wielu ogólnopolskich festiwali teatrów amatorskich. Twórca grup teatralnych, spektakli i programów artystycznych dla osób dorosłych i seniorów – Teatru Eliksir w Gryfińskim Domu Kultury i Teatru Janusza w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie. Inicjator i opiekun artystyczny Salonu Artystycznego Seniorów SAS w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie oraz inicjator i organizator Zachodniopomorskich Spotkań Artystycznych Seniorów ZSAS. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień – w tym Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury Narodowej i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (2010 r.) za całokształt pracy artystycznej i animacyjnej.

Prowadzi warsztaty teatralne i aktorskie, szkolenia z emisji głosu, ekspresji aktorskiej, interpretacji tekstów literackich, dramy oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej.