Podstawową formą tworzenia w grupach młodszych będzie zabawa malarska, zadania plastyczne i lepienie w glinie. W grupach starszych działania plastyczne rozszerzone zostaną o naukę rysunku, malarstwa, zdobywania wiedzy z historii sztuki. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach będzie stałe regulowanie opłat związanych z używaniem materiałów plastycznych 

Instruktor: Maja Rumbuć

Galeria plastyczna Twórcze Kąty zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia stałe, które będą się odbywały w grupach wiekowych.