FESTYN REKREACYJNY – AKTYWNIE I TWÓRCZO – CHOJNA 2012”, to przedsięwzięcie stwarzające warunki do integracyjnych działań, z naszym niemieckim sąsiadem, m.in. w zakresie: szeroko pojmowanej kultury, rekreacji i sportu. Początki całego przedsięwzięcia sięgają 1994 roku, gdy miasto CHOJNA obchodziło 750-lat swojego istnienia. Wtedy to po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału w obchodach gości z Niemiec. Od tamtego czasu impreza ta stała się tradycją, organizowaną corocznie w miesiącu czerwcu. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa wzajemnych stosunków będących podstawą stałej, stabilnej współpracy z zagranicznym partnerem. Planowane działania wzmacniają pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczyniają się do lepszego poznania się mieszkańców strefy przygranicznej.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *