Klub Krótkofalwców PZK SP1KZE

Krótkofalowiec (ang. a Ham Radio Operator, w skrócie a ham) jest to człowiek, który posiada licencję krótkofalarską. Jest ona skutkiem pomyślnego zdania egzaminu w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, otrzymania międzynarodowego Świadectwa Radiooperatora, po czym złożenia wniosku o taką licencję. Licencja ta jest prawną podstawą do pracy (praca = prowadzenie łączności) na pasmach amatorskich pod własnym znakiem. Klub krótkofalowców jest miejscem spotkań, nauki i poznawania czym zajmują się krótkofalowcy na co dzień. W jaki sposób nawiązują łączności na czym polega krótkofalarstwo, jakiego rodzaju można uprawiać krótkofalarstwo jako hobby

    Klub SP1KZE jest jednym z młodszych klubów w województwie zachodniopomorskim. Powstał on 18.06.1986 roku w Mieszkowicach z inicjatywy kolegów Jurka SP1MWF i Pawła SP1MWN. Posiadał licencję kategorii  II z dopuszczalną mocą nadajnika 15 Wat.

    Od 1995 klub miał swoją siedzibę w Chojnie w odrestaurowanym ratuszu miejskim z XVI wieku. Tutaj nawiązywaliśmy pierwsze łączności. Pierwszym urządzeniem nadawczym był ,,Bartek’’  następnie Kontur 116. W tym też okresie otrzymaliśmy od kolegów ze Schwedt z klubu DL0PCK radiostację Teltow 215 D. Na tej radiostacji zrobiliśmy pierwsze łączności DX (łączności poza Europę).

    W czerwcu 2003  roku klub zmienił swoją siedzibę i obecnie znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiellońskiej nr 2. Skupia krótkofalowców, zapaleńców tego hobby, w różnym wieku i z różnym stażem krótkofalarskim. Aktualnie jest to Klub Krótkofalowców PZK w Chojnie kategorii I. Dzięki zaangażowaniu członków klubu oraz bardzo dobrej współpracy z władzami miasta i przy pomocy finansowej pana burmistrza w 2004 roku zakupiliśmy do klubu japoński transceiver Icom IC 706.

    Bierzemy udział w coraz większej ilości zawodów polskich i międzynarodowych. Zajmowaliśmy w nich niejednokrotnie czołowe miejsca i zdobyliśmy w nich cenne dyplomy. Można tu wymienić zawody organizowane z okazji Dni Morza,  Dni Aktywności SP1, Word Amateur Radio Day, rocznicy Narodzin Krótkofalarstwa Polskiego, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  i międzynarodowe zawody Russian DX Contest, Word Wide WPX Contest, CQWW, Europe day Contest i inne.

    Od kilku lat raz w roku w Chojnie i w Schwedt mamy spotkania z krótkofalowcami z Niemiec, które to spotkania zaowocowały wspólnymi wyprawami na górę Zwierzyniec – 168 m n.p.m. (lokator JO72DW), z której pracujemy w Próbach IARU na VHF oraz przy okazji innych zawodów. Członkowie klubu biorą aktywny udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez inne kluby w naszym regionie. Tradycyjnie w Lipianach pikniki organizowane przez Bronisława SP1RWU oraz członków klubu SP1KZO. Dębno w klubie SP1PNW spotkania i wspólne akcje, wyjazdy.  W Barlinku  spotkanie krótkofalowców organizowane przez Stanisława SP1IVL oraz klub SP1KRF. Ostatnio z inicjatywy Stefana SP1JJY powstał klub w Myśliborzu SP1PMY, który organizuje spotkania i akcje dyplomowe. Byliśmy obecni przy jego otwarciu. Od grudnia 2010 roku jest czynna stacja APRS o znaku SR1NOC.

LINK DO STRONY

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on print