Regulamin korzystania z zamku dmuchanego

1. Dzieci mogą korzystać z „dmuchańca” tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

2. Na zamku może przebywać jednorazowo nie więcej niż 7 osób.

3. Przed wejściem należy zdjąć obuwie, okulary oraz wyciągnąć z odzieży wszelkie przedmioty, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla osób korzystających.

4. Wszyscy korzystają z zamku dmuchanego na własne ryzyko. Odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

5. Powyższy regulamin obowiązuje na terenie Gminy Chojna podczas imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Chojnie oraz Urząd Miejski w Chojnie

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on print