Świetlice Środowiskowe

Centrum Kultury w Chojnie zajmuje się prowadzeniem świetlic środowiskowych w Grabowie, Nawodnej, Łaziszczach, Mętnie, Lisim Polu, Krajniku Dolnym, Krajniku Górnym, Grzybnie, Godkowie, Godkowie Osiedlu, Białęgach, Jeleninie, Rurce, Zatoni Dolnej, Kamiennym Jazie, Brwicach, Naroście, Krzymowie, Strzelczynie i Chojnie.

Nasze świetlice otaczają opieką, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań, wyrównują braki wychowawcze i edukacyjne, wzmacniają u wychowanków poczucie własnej wartości a także rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych  życiowych sytuacjach.

W ramach zajęć świetlic środowiskowych odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, matematyczno- logiczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, czytelnicze, a także  turnieje sportowe, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko,  przedstawienia teatralne, dyskoteki, bale, spotkania z” ciekawymi „osobami, projekcje filmów i bajek.

W Godkowie Osiedlu, Naroście, Grzybnie, Łaziszczach, Krzymowie, Rurce, Lisim Polu,  Mętnie , Krajniku Dolnym, Zatoni Dolnej, Jeleninie, działają także świetlice wiejskie. które są miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem proponowanych form jest rozwijanie  zdolności i zainteresowań młodych ludzi poprzez  zajęcia rekreacyjno-sportowe, wokalne, kulinarne, manualne, rytmiczne, aerobik, gry i zabawy, imprezy z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy, Dnia Dziecka itp.

 Działania podejmowane w świetlicach odnoszą się do tworzenia bezpiecznej i ciepłej atmosfery w grupach, zaspokajania potrzeb uczestników zajęć, propagowania bezpiecznego i aktywnego stylu życia, wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowania umiejętności interpersonalnych , integrowania uczestników zajęć świetlic środowiskowych i wiejskich  poprzez wspólne projekty, a także organizowanie ferii i wakacji.

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on print